Ana içeriğe atla

GÖRDÜĞÜM EYLEMCİ PROFİLLERİ


Facebook kaynaklı öğrencilerimden ve çevremdekilerden, 

PROFİL 1:
Öğrencimken hiçbir siyasi bilinci yoktu. Ama ailesinin tarafındaydı. Anne üst düzey bir bakanlık çalışanı, çocukta her türlü elit çevre de bulunan, marka giyinen, barlar da dj’lik yapar, popüler bir çocuk. Kitap okumaz. Ama ilginç bir şekilde kendini böyle kültürlü filan diye algılar. Üzerine çokta yazılacak bir şey yok, telefonları çok akıllı.

Profil 2:
Babası eski tüfek bir solcu, 80lerde militan, şimdilerde chp’li, oğlu ise o bilinçte biri. Daha lisedeyken her türlü parti faaliyetine katılır, her eylemin içinde yer alırdı. Şimdi de bu eylemlerin ateşli taraftarı. Ekonomik seviye orta sınıfı temsil edebilir. Fikri seviyesi pek parlak değil, düşüncelerini genelde hakaret ve yalan haberler üzerine göre kurar. Yani tam bir bağnazdır.

Profil 3:
Bir kadın, babası emekli asker, özel üniversite okudu, chp’nin gençlik kollarında yer alıyor. Mezhepsel farklılık taşıyor.

Profil 4:
Bir kadın, odtü mezunu, babası üst düzey bir memur emeklisi, bir göçmen ailesi. Politik bilinçten öte sadece bir tarafa tutuyor.

Profil 5:
İzmirli, göçmen, ideolojisi ateizme kayacak kadar ileri, kendine göre yeni açılımlar yapıp toplumsal geleneğe karşı çıkıyor.

Profil 6:
Bir erkek, iyi şiirler yazacak kadar yetenekli, romantiktir, lisedeyken örgütlüydü. Mezhepsel farklılıklar taşıyor. Her tür tavrının altında bu karşıtlık yatıyor.

Profil 7:
Bir arkadaş, ailesinin ve çevresinin kültürel iklimine karşı çıkıyor. Taraf olmuyor ve onların karşısında bulunuyor. Karşı karşıya kaldığımda net olarak üzüldüğüm, duygulandığım bir arkadaş, karşı çıkması yine de o kadar belirgin değil.

Profil 8:
Bir ergen; twitterdan etkilenerek, duruma taraf olup “pooopi” olma peşine düşmüş.Hiçbir kavramı, bilinci yok.

Profil 9:
Bir profesör, genel olarak muhafazakarlığa karşı, şeriat gelecek korkusu aklının bir köşesinde, söyledikleri hep o minval üzerinde. Bilincinin körlüğünü açması zor.

Profil 10:
Bir türkiye kroniği, eski türkiyenin tam bir resmi, seksende hızlı solcu,her zaman muhalif, dine düşman.mezhepsel farklıklar taşıyor. hiç pes etmiyor. geceleri kızılayda.

"bu profiller gerçek kişilerdir. ortak paydaları: Diplomalarının maliyeti yüksek. Yaşamlarında ki her şey seçkinci ("bunun tam olarak neyden kaynaklandığını bilmiyorum,kendilerinin de bildiğini sanmıyorum.Tuhaf bir şekilde kendilerinden olmayanı aşağıda görüyorlar"), inanç sistemleri belirsiz, ama "çağdaşlığa(neyse bu çağdaşlık)" hepsi inanıyor."

“kültürel iklimler……herkes bir mahallenin ürünüdür. ”

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı