Ana içeriğe atla

İZİN'DEYİZ ATAM.

“Sen ve ben”, biz olamayız
Ortak dili üreten şey, ortak kültür ve birikimdir.
Okumadan ortak dil de pek mümkün görünmüyor.
Kentler de kültürün, geleneğin canına okudu.
İş, para, kariyer… kafeler, eğlenceler… vs bir dünya işte.
Bunun adı da yaşam biçimi oldu. Kutsanmışsa dokunulmaz demektir. 

Okulumuz izinde.
Okulların derdi ise uzun zaman, “atam izindeyiz” de kaldı.
Bütün ortaokul boyunca, “ata tatile”mı çıkmış dediğim cümle.
Gerçekten de eğitim tatildeydi.
Bilgi aktaran sayın öğretmenlerimiz ise; çağdaş eğitim anlayışımızın şark bülbülleri gibiydi.
“oğlum sen oku; kızım sen ezberle”yle geçti günler.
Herkes, maaşının istikrarını pek sever.
Düzen işler, vicdan mı,ahlak mı?
Sanal âlemde birkaç cümleyle “günah da çıkartılır.”

Teknoloji batıdan gelir.
Zaman durmuyor, siz isteniz de istemenizde zaman koşulları değiştiriyor.
İnternet geldi, cep telefonu geldi, uydular, çanak antenler geldi.
Bütün bunlar ise batıdan geliyordu. Biz hala “türküm, doğruyum, çalışkanımda”  idik.
Cumhuriyetin 90. yılında onuncu yıl marşına esas duruşa geçiyorduk.
“on yılda on beş milyon gençtik”.
Ne söylenebilir ki bu manzara karşısında.

Kitapla İmtihanımız
Kitap mı? Okuyana pek bir de hayır getirmeyen şeydi.
Bu arada temel öğretimiz devam ediyor, “zihinsel izindeyiz”
Sosyal medyamız var; komik videolarımız, şakalarımız var.
Ajdar’ımız var; Acun’umuz; Ankara havamız var.
Bizim eksiğimiz yok, her şeyi de ben bilirim havası var.
Var da var, okusan ne fark eder, okumasan ne fark eder.
Her şeyi sen bilirsin zaten, en akıllısı sensin memleketin.
Ben başbakan olsamla başlar, muhtar olsamla işi bitirirsin.

Sosyal çatışmaya hazırız.
Siyasetten eksik kalır mıyız, bilmeyiz ama aslanlar gibi savunuruz. Çatışırız.
Gaz’a geliriz. Demokrasiye de karşı çıkarız, her şey sandık da değil deriz.
Köprü de istemezuk, uçak da istemezuk, havaalanı da istemezuk.
Şeriat da istemezük diye kazanda kaldırırız.
Bizim “kutsal yaşam tarzımız var”, kimseyi dokundurtmayız.@Bay_Kaa

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı

OBJE OLARAK İNSAN

“İnsan anlamla güzelleşir. Anlamı olmayan, içi boş olan insan bir objeden öte bir şey değildir. Mevlana, yunus emre daha niceleri yalnızca anlamla var.”

İnsan, bir çok açıdan bakıldığın elbette bir objedir. Somut, belli bir gerçekliği olan ve yer kaplayan olarak “varolan”ı ifade eder. Ama daha başka açılardan bakıldığında özellikle “kadim” uygarlığın yarattığı dünyadan bakınca insanın daha başka bir şey olması gerektiğini öğreniyoruz.
O kadim uygarlığın tam ortasında duran bireyler olarak insana daha başka bir gözle bakmamızdan ve insana “yüce”lik vermemizden daha doğal bir şey olamaz. Bu bakış açımız, günümüzde bir şekilde biçim değiştiriyor, ne olursa olsun her şekilde insana ait görüntüleri “alkışlama”, ne olursa olsun “paylaşma”, ne olursa olsun “beğen”me gibi bir takım alışkanlıklar edindik ve olur olmaz yerde bu ifadeleri sunuyoruz. Neden bu noktada olduğumuz sorusunun cevabını bulmak elbette mümkün, bir takım süreçlere baktığımızda bunun cevabını görebiliriz, özellikle eğitim, ai…