Ana içeriğe atla

Türkiye Birleşik Devletlerine Doğru

“Barış güçlü kılar, içimizde ki savaşlar bizi güçsüzleştirir, zayıflatır.
Bizim çocuklarımızda, yetim öksüz ve yoksul olarak ölmeye devam eder.
Böylece gururlarımız okşanmış olur.hep birlikte gururla batarız.”

Bölgenin barışı içi, çatışmaların durması gerekiyor, ama çatışmalar, kamplaşmalar öyle bir düzeye gelmiş görünüyor ki, çatışmadan kaçmak mümkün görünmüyor. Bütün bu çatışmalar coğrafyada kim varsa içine çekiyor.

Buradan çıkışın zihinlerimizde nasıl olacağı konusunda büyük bir çaresizlik var. Bir taraftan izlediğimiz ise, insanların kitleler halinde, tarihsel ayrımlarına geri dönmeleri. Özellikle Osmanlı imparatorluğu zamanında var olan doğal sınırların doğuşunu izlemekteyiz.Göç hareketleri bunun en iyi örneklerini gösteriyor. Bir taraftan ise iranın net olarak bölgede aldığı, mezhepsel ve etnik savunma karşıtını doğuruyor.

Yapay toplum modelleri yıkılıyor, yapay kurulmuş devletler yıkılıyor. Ya da enin de sonunda yıkılacaktır. Burada tarih bir şey önümüze koyacak, batı esed’in gitmesini istemiyor , o halde güneyimiz de ki nüfus ne olacak; orada ki devletsizliğin ortaya çıkaracağı sorun kimi ilgilendirecek. Yoksa küçük küçük şehir devletleri mi doğacak? Bu yapılar bölgeye barış ve istikrar getirir mi? Buna benzer çokca soruyu sorabiliriz.

Sorular ve sorunlar yumağı karşısında çaresizliğimiz ortada, öyle ki kendi kapımızda ki sorunlarımız için bile okyanus ötesinden beklentilerimiz var. Tek dişli medeniyet canavarını bile çağırıyoruz. Yeter ki katliamlar dursun diye.

Buradan çıkmak zorundayız. Öyle ya da böyle çıkmalıyız. Kürtle, arapla, türkmenle el ele vererek buradan çıkacağız. Herkesin bu gerçeği görmesi lazım ki çatışmak çözmüyor. Kimseye de bir fayda kazanç sağlamıyor. Tarafları tüketiyor, toplumları tüketiyor.

O halde bir ideal umut ve hayal olarak şunu ortaya koymak istiyorum. Bölgede çatı bir devlet kurulabilir, bölgeler kendi içinde özerk eyaletlere ayrılır, iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise bu çatı devlete bağlı olurlar. Türkiye bir çatı olabilir, Kürdistan eyaleti kurulur, Türkmen eyalet kurulur, Arap eyaleti kurulur.


GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…