Ana içeriğe atla

Paketin Sosyolojisi

Paket açıklandı, beğenenler var, beğenmeyenler var, eksik bulanlar, biz daha iyisini yapardık diyen çokça insan var. Türkiye de büyük başarılara aşağı yukarı böyle bakılır. Ya karşı çıkılır, ya da biz daha iyisini yapardık noktasından tartışılır. İçerik konusu çoğu zaman tartışılmadan kapanır gider.

Sosyoloji bilimi açısından baktığımız da ise işin aslı hiçte böyle değildir. Ortaya konan değişim unsurlarının, topluma nasıl yansıyacağı ve gelecekte ortaya çıkartabileceği olası durumların, tartışılması, sorgulanması gerekir.

Andımız meselesinde de böyle olmuştur, kalksın diyenlerle kalkmasın diyenler saflaşmasıyla sonlanmıştır. Kalksın diyenler genelde farklı etnik unsura mensup kişilerden oluşmakta, kalkmasın diyenler ise siyasal bir Türkçülükle olaya yaklaşmaktadırlar.

Türkiye’de genelde Türkçülükte Türklere ait bir söylem ya da milliyetçilik türü değildir. Her şey de olduğu gibi, Türkçülüğü de büyük oranda Türk olmayanlar yapmaktadırlar. Türkler milliyetçi değildir, gerçekten Türklüğe mensup hissedenler için söylüyorum. Hal böyleyken diğer unsurların buradan hareketle Türkleri suçlamalarının bir anlamı yoktur. Hele Anadolu’da bir ırkçılık vardır demek, sosyolojiden, sosyal bilimlerden bir haber olmaktır. Hatta hiç tarih bilmemek, hiç toplumunu tanımamak demektir.

İslam ırkçılığa izin vermez. Kaldı ki Türklerin, Anadolu’da yaşayan diğer Müslümanların uzunca zaman bir arada yaşama deneyimi vardır. Bunun en büyük deneyimi Osmanlı imparatorluğudur.

Osmanlı imparatorluğu bütün milletlerin imparatoruydu, diğer imparatorluklara nazaran daha fazla çeşitli etnik dini unsurları barındırıyordu. Bu yüzden imparatorluğun bakiyesinden çıkan ulus devlet projesi de topluma giydirilmedi. Almanlar, İtalyanlar daha kolayca ulus devletlerini gerçekleştirirken, Türk cumhuriyeti bir türlü başarılı bir ulus devlet olamadı. Kurucu şahsiyetler bu gerçeği gördükleri halde, tanzimatın peydahladığı batıcı kafaları onların “faşist italyaya selam” çakmalarına neden olmuştur. Bu batı hayranlığından dolayı, Türkiye’ye tek tip bir gömlek giydirmek istemişlerdir. Gömlek yamalı, dar, arada çart diye yırtılıyor, devlet yırtılan yeri zorla dikiyor. Her seferinde yeni yamalar, yeni çatışmalarla durumu düzeltmeye çabalıyordu.

Paketle bu dayatmalar ortadan kaldırılmış oldu. Yani devlet milletiyle barıştı. Çünkü Anadolu da var olan o derin hoşgörü ve bir arada yaşama kültürü yeniden canlanacak, insanları bir birine yaklaştıracak. Elbette bu düşünceye itiraz edenler var, bir arada yaşamak yerine kendi ulus devletlerini kurmak isteyen Kemalist Kürtçüler var, Kürt üst kimliğinde dört parçayı birleştirip kendi devletlerine kavuşmak istiyorlar. Bunu yaparken hem realiteden hareket ediyorlar, hem de romantik bir ideal olarak paylaşıyorlar. Haklılıklarını da silahla herkese dayatmak istiyorlar.


Kemalist Kürtçülerin bütün tahriklerine rağmen açık yüreklilikle şunu tespit etmek istiyorum, Kürtler ne bir azınlıktır, ne de Anadolu’nun ötekileridir, Kürtler Türkiye’nin ortaklarıdır, Türkiye ne kadar Türklerinse o kadar da Kürtlerindir. Öyle sanıyorum ki, bu toprakların başına bir şey gelecek olsa, Türklerle birlikte bu toprakları canları pahasına savunacaklardır. Ne kadar bizimse bu topraklar, o kadarda onların, Said Nursi ne kadar Kürt’se, o kadar da Türk’tür. Türkiye’nin hakikati de budur, sosyolojisi de budur.

GEÇEN YIL

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

Bazı Sosyolojik Tespitler

Parti, Erdoğan ve cemaat ilişkisi üzerine:
Erdoğan otoriter değil, karizmatik. Herkes eskiden öyle bir liderimiz olsun ki, vursun yumruğunu masaya, kendini tüm dünyaya dinletsin diye söylenirdi. Şimdi öyle bir lider var; ama fazla otoriter bulunuyor, benim açımdan bu otoriterlik değil, Erdoğan’ın karizmatik gücü ve etkisinden kaynaklanmaktadır.
Demokratik liderlik mi yoksa karizmatik liderlik mi? İşte mesele. Eski siyasetçilerimiz biraz incelense, büyük oranda vazife adamı, devletin ve dünyanın kendilerine verilen görevleri yapan, durumu idare eden tiplemelerdi. Tabi eskilerden Erbakan hocayı ayırmak lazım, kaç tane lider vardır ki, kendini bir “adil düzen” hayaline adayan, ömrü boyunca bunu anlatan ve sonunda da toplumu ikna ederek oy alan.
Türkiye ilk defa cumhuriyet tarihinde karizmatik bir liderle tanıştı. Gücünü ve etkisini kendinden alan ve bunu topluma aktaran bir liderlik türüdür. Erdoğan’a olan nefretin ve sevginin aynı oranda aşırılıklar içermesinin özünde bu yatmaktadır.
Cem…