Ana içeriğe atla

TÜRKİYE’DE KAST SİSTEMİ

 “Dikkat edin: sizin elinizi sıkıyor, size gülümsüyor, sizin sırtınızı sıvazlıyor ve önünüze derin bir kuyu kazıyor”

Her seferinde insan kendi paçalarından asılarak yere çakılır mı? Türkiye ne zaman kanat takıp uçacak olsa, birileri çıkıyor bu kanatlardan asılıp, Türkiye’nin yere çakılmasını sağlıyor. Türkiye’nin kanatlanmasını neden istemiyorlar? Türkiye’nin kanatlarını kırmaya çalışanlar neden her seferinde içeriden çıkıyor.

Türkiye’nin içerisi hiç milli olmuyor mu? Mesele Avrupa devletlerinde olduğu gibi neden ortak amaçlar etrafına toplanan insanları göremiyoruz? Bu kadar dağınık olmamızın özünde ne yatıyor? Elbette bu sorular o kadar çok ki! Onlarca soru sorarak bile bu yazıyı bitirebilirim. Ama herkes cevap arıyor, sorular belli ama cevaplar ortada yok.

Hiçbir şeyi izah edemiyoruz. Sosyolojisi yerli değil, başka coğrafyadan aldıklarıyla ülkenin sosyal yapısını açıklamaya çalışıyor, gazetecisi propagandist, iktidar rüzgarı nereye eserse o tarafa hemencecik eğiliyor, nihayetinde sermayenin çocukları. Sermaye iktidara bağlıdır, batıda olduğu gibi bağımsızlığını kendinden almaz, iktidarın ihalelerinden alır.

Burada bağımsız fikirler üretecek aydınlar ve üniversiteler nerede! Hepsi sindirildi mi? Hadi diyelim ki partiyi ve hükümeti benimsediler, onlar için hükümet en iyi iktidardır, ama insan şunu yapmaz mı, aydınlatıcı projeler sunmazlar mı? Yeni ufuklar açmaz mı? Nerede!

Maaşlarını az bulan akademisyenler, konuşmama ve düşünmeme kararı mı aldılar? Proje üretmeme kararı, genel grevdeler mi yoksa da bizim haberimiz yok. Üniversiteler yüksek liseler gibi kurulmuş ya da öyle bir mantıkla çalışan bir sürü tembel adamın doldurduğu işe yaramaz kurumlardır. Hatta öyle ki bazıları aile çiftliği gibi, üç beş kuşak bir arada deden toruna kadar uzanan bir kast yapısı var.

Kast yapıları Türkiye’de yaygındır. Cemaatler belli kastlar üretirler, aileler, dönmeler, azınlıklar,göçmenler kısaca kim varsa hep bir kasta dahildir. Siz yalnızca seyirci olabilirsiniz, öyle ki sizi sokağa bile atabilirler. Bu kadar acımasız yapılar nihayetinde devleti ve toplumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanma eğilimi taşıyorlar. Bu amaç için var güçleriyle çalışıyorlar. Bunların düşündüğü, bir bütün olarak millet değil, tam aksine kendi kast sistemlerinin huzuru ve refahıdır.

Dünyada bunu en iyi başaran Yahudiler, gittikleri her ülkede daima zengin olmuşlardır. 1600 yıllarda Avrupa da , 1900’de batı da dünyanın en kritik anlarında bile zengindirler. Bizde bu getto karanlık yapılar maalesef imparatorluktan arta kalmıştır. Daima da bürokrasi, devlet, iktidar erki etrafına çökmüşlerdir. Arada Anadolu çocukları girseler bile bu kast sistemi onları birer hizmetçi kılmıştır, birer elaman haline getirmiştir, buna itaat etmeyenleri ise perişan etmişlerdir.

Yönetemediğiniz, hakim olamadığınız ve göremediğiniz işte bu kast sistemleridir, bunlar aynı zamanda dünyanın değişik ülkeleriyle akraba ve onlara hizmetkardırlar. O yüzden Türkiye bu karanlık yapıların inlerini keşif etmeli, iktidar etrafına kümelenmiş bu yapıları bertaraf etmeli ki uçabilsin. Eğer bunlara karşı bir zafer kazanamazsak, Türkiye’nin kanatları hep kırık olacak


İşte bu savaşta siz beyefendi, burada hiçbir şeye güvenemezsiniz, sakın ola kendinizi bir ağaca yaslamayınız. Muhtemelen sırtınızı dayadığınız yerden vurulursunuz. Size gülümseyerek ihanet ederler.

GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı