Ana içeriğe atla

ABDULLAH GÜL YENİDEN ADAYErdoğan’da cumhurbaşkanı olacak telaşı görünmüyor, gayet sakin hatta öyle rahatlamış görünüyor ki, bütün meselelerini çözmüş bir hava seziyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sorulduğunda cevaben:”yine ters köşeye yatırabiliriz” açıklamasını yapması bende cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı kanaatini uyandırdı. Çünkü bütün istişare sonuçlarını alıyor, temel bir vurgusu hiç değişmiyor, Abdullah gül beyle de konuşacağız mesajı başka bir şeye işaret ediyor.

Herkesin gördüğü bir şey var ki gelecek sistem kriz içeriyor, yani bir düzen vaat etmiyor, tam tersine bir kaos vaat ediyor. Bu sebeple sistemin işleyişi tamamen kişilerin iyi niyetleri, siyasi olgunluklarına bağlı olarak iyi işleyebilir, aksi halde sistem işlemez hale gelecektir.

 Sistemin kaderi kişilerin kendileriyle ilgili olacaktır. Bu durum bir devlet sistemi açısından hiç kabul edilebilir bir şey gibi görünmüyor.

Geleceği olmayan bir sistemi niçin deneyimlediğimiz meselesi de baya ilginç, sanırım biraz bize özgü bir anlayıştır, kervan yolda düzülür. Sorunlar yolda çözülür, galiba en büyük yeteneğimiz de bu, sorunlar içinden sürekli çözümler üreterek çıkmamızdır. Bu bazen ciddi bedeller ödetmektedir.

Görünen o ki, sistemin işleyişi tamamen kişilerin varlığına bağlı hale gelmiştir. Bu durumda en iyi işleyen sistem şuandaki sistemdir, Abdullah Gül cumhurbaşkanı, başbakan Erdoğan olursa sistem en azından bir beş yıl daha düzenli olarak işleyecektir. Bütün diğer olasılıklar, bir sosyolojik ön görü olarak ortaya koymalıyım ki kriz içermektedir.


*bir öngörü, bakalım neler olacak.


GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…