Ana içeriğe atla

Tarihe Not Düşelim

Tarihe bir oyla not düşeceğiz, neyin yanında olduğumuzu göstereceğiz, kime, kimlere karşı olduğumuzu göstereceğiz.

Anadolu insanı tarihi cevabını verecek, düşmanlarının kalemini kıracak, kendi aleyhine oyunlar oynayanların, kendine kumpas kuranların kalemini hiç tereddüt etmeden kıracaktır.

Pensilvanyaın da kalemini kıracak, İngiliz muhiplerinin kalemini de kıracak, Amerikan uşaklarının da kalemini kıracak,

Cevabını tarafsız kalalım diyenlere de verecek, zalim karşısında mazlumun yanında durduğunu gösterecek. Tarih sahnesine korkmadan anlı açık ve başı dik olarak yeniden çıkacak.

Kendini durmadan aşağılayan, durmadan küçük görenlere de tokat gibi cevabını yapıştıracak, geçmişe dair ne kadar vesayetçi kafa, dönme, devşirme unsurları varsa hepsini tasfiye edecek… hiç tereddüt etmeyecek.

Oy verirken vicdanı sızlamayacak, elleri titremeyecek, çünkü seçtikleri aslında kendileri olacak, kendilerine oy verecekler devletin sahibi olarak.

Bir oy bir kurşun gibi olacak, herkes görecek kurşunun hangi adrese iletileceğini, hem Amerika’yı vuracak, hem İslam düşmanlarını, hem bu milletin medeniyetine düşman kesilen yıllardır, batı batı diye milletin çocuklarını uyutanları da bulacak…

Sandığa atılmış her oydan Ertuğrul Özkök korkar, Ahmet Turan Alkan korkar, Ali Bulaç korkar, ulusalcılar korkar, milletin elinde tuttuğu o iradesinden herkes korkar. Çünkü onların derdi, kendi cemaatleri, kendi vesayetleridir. Onların derdi ne milletin geleceği, ne bu vatan, ne bu cumhuriyettir, tek dertleri var, hizmet ettikleri otoritelerini üzmemek, tam bir köle ruhluluk bu. Çünkü onlar Anadolu’nun dağlarında hiç özgür ve gururlu olamamışlardır, bunu hiç tatmamışlardır.

Millet tek bir oyla bütün otoriteleri yıkacak, devletin sahibinin kendisi olduğunu dosta düşmana ilan edecek. Millete bela okuyanların, onun geleceğini karartmaya çalışanların yakında ışıkları sönecek, büyük bir karanlık içinde kalacaklar.

Seçim sonuçlarını gördüklerinde bu milletin düşmanları, paniğe kapılacaklar, gitmek isteyecekler, çünkü bunların pasaportları var, hizmet ettikleri otoriteleri var, ülkeleri var ve bunların bavulları hep hazır.

Bu seçim tarihi bir seçimdir, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olacak, geleceğe dair umut olacak, geleceğe dair millet hayalini söyleyecek, yeniden bir çınar dikeceğiz, öyle büyük bir çınar olacak ki, bütün yetimlerin, bütün mazlumların altına toplandığı, üzerinde o nurlu sancağın dalgalandığı, üzerinde Türk milletinin al bayrağının dalgalandığı bir çınar olacak….

Koşun bir oy verelim, el birliğiyle bir çınar dikelim, bir tohum ekelim, el birliğiyle büyük bir imparatorluğun temelini atalım.


GEÇEN YIL

TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ

Türklerin tarihi yazılamayacak kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Yazılamayacak kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.  Bunun için üzerine konuşmak yazmak oldukça zordur. Çoğu zaman hakikat diye ortaya konulan şeyler sadece bir parçası, o tarihin yansımasından ibaret kalır.
Milletlerin tarihi tek düze devamlı gelişen bir çizgide ilerlemez, zikzaklar çizer. Büyük uluslar tarih sahnesine bir çıkarlar, bir yıldız gibi parlarlar sonra söner geri çekilirler.
İşte Türklerin tarihi de zaman zaman insanlığın en ideal düzenlerinin inşa edildiği, zaman zaman da çökmelerin kırılmaların olduğu bir tarihtir.
Biz birkaç kez tarih sahnesinden çekildik, birçok kez insanlığa yeni ufuklar çizdik, insanlara huzurlu medeniyetler inşa ettik.
Nihayetinde Osmanlı gibi en mütekamil bir devleti inşa ettik. Asırlar boyu yaşadığımız topraklara barış ve huzur getirdik. Söğütte dikilen bir çınar koca bir ormana dönüştü ve tarihler boyu gölgesinde insanlar huzur buldu.
Başlayan her şeyin bittiği gibi bu yıldız da s…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

Baki’den

Gitdi Kayser kasrınuñ tâk u revâkı kalmadı Nice Kisrâ geçdi tâk u tumturâkı kalmadı
Bezm-i kesretden biz en evvel götürdük ayagı Meclis âhir oldı gitdi bâde sâkî kalmadı
Şevk u zevk ehli çekildi biz dahı yâ Hû didük Zevki gitdi ‘âlemüñ ehl-i mezâkı kalmadı
Tolu urmış tarlaya döndürdi devrân sohbeti   Câm sınmış mey dökilmiş dest-i sâkî kalmadı
Gam degül Bâkî bekâ semtine kılsa irtihâl Nice şehler bu fenâ mülkinde bâkî kalmadı

Baki’den
Ey göñül a’yân-ı devlet içre himmet kalmadı Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet kalmadı 
Nefse nefsi oldı ‘âlem her kişi hayretdedür Kimseden hîç kimseye dermâna tâkat kalmadı
Ey dirîgâ lutf u ihsânuñ kapusın yapdılar Zikri hayr olsun dinür sâhib-sa’âdet kalmadı
Gel zuhûr it kandasın ey Mehdî-i sâhib-kırân Kim cihânda zâhir olmaduk ‘alâmet kalmadı
Câhil ü nâ-dân oh gör ister isen mertebe
Kim kemâl ehline Bâkî şimdi ragbet kalmadı