Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ÖTEKİLERİN DOĞUŞU

“romantik söylemlerin sosyolojik dönüşümlere bir etkisi yoktur”
Kahramanlık miti bir ulusun doğuşu için temel bir argümandır, beraberce kazanılmış savaşlar, omuz omuza halaylar ulus bilincini ören temel göstergelerdir.
Ulusal bilinç geç de olsa Anadolu coğrafyasına bulaşmış durumda. Bu konuda siyasetçiler kadar iyimser değilim. Çünkü söylemlerin iyimserliği tarihi akışı geri çeviremez, sosyolojik hakikatler daima kendini dayatır.
Burada kardeşlerim diye seslenmek baya romantik bir şey olurdu. Elbette tek tek kimseyle sorunumuz olamaz, kapı komşumuzla bir meselemiz olamaz, ama şurası açık ki sosyoloji ilmi açısından, okumuş insan sorumluluğuyla toplumsal yönelimleri tespit etmek zorundayız.
Sokaklarda kontrol edemediğiniz kalabalıklar oluşuyor fark etmiyor musunuz? Ne olacak canım devletiz, birkaç tankla filan dağıtırız, ama şimdilik çözüme giden yol yara almasın diye müdahale etmiyoruz, diyorsanız ki iyi de ediyorsunuz. ama fark etmediğiniz o kalabalıklar size karşı kendi duvarlarını ör…

KPSS SAÇMALIKTIR

Kpss sınavı ilk çıktığında bir anlam verememiştim, çünkü bir üniversiteden mezun olup da sonra da lise müfredatına ilişkin malumat sınavına girmenin bir mantığını bulamamıştım. Ben bu mantık çerçevesinde sınava bir anlam yüklemeye çalışırken, gençlik zaten baştan durumu kabullenmiş, yayın evleri zaten kitapları dünden hazırlamış, hemen test çözmeye başlamışlardı.
Gençlerin test kültürünü, test çözme eylemini bu kadar kolaylıkla benimsemelerine de her zaman hayret etmişimdir. Çünkü belki dünyada ve dünyanın tarihinde bu kadar saçma sapan bir bilgi edinme yöntemi mevcut olmamıştır. Hiç sanmıyorum. Çünkü ilim edinmek deseniz değil, malumat biriktirmek desen değil, bir şeye ilişkin uzmanlık deseniz hiç değil.
Türkiye’ye bu belayı bulaştıranı bulmak lazım, çünkü bugün eğitimde geldiğimiz nokta tam bir fiyasko gibi görünüyor. Türkiye’nin bunca debelenmesi, kalkınmakta zorlanması ve üretememesinin temellerini burada aramak hiç de yabana atılacak bir durum değildir.
Üniversiteye aldığınız bir bi…

TERÖRİZM SİYASET BİÇİMDİR

“Yeni bir çağ ve yeni bir kuşak geliyor. Bu kuşak ataları gibi çıkarları uğruna köleliği tercih etmeyecekler, onurlarıyla ölmeyi tercih edecekler, Avrupa’nın başı işte bu kuşakla belaya giriyor. “
Terörizm bir siyaset biçimdir, bir kimliğin varlığını savunma ve dayatma biçimdir. Avrupa sosyolojisinde yeni kuşaklar eskiler gibi boyun büken, itaat eden köleler değil...onlar diğerleri gibi olmak istiyor, herkesin sahip olduğu hakları istiyorlar.
Terör bir hastalık biçimi değil, bir propaganda şeklidir. Bir şiddet eyleminin dini ve siyasi olduğu için adı terör oluyor. İnsanları bu eyleme motive eden şey, bizatihi bir siyasi amaç sahibi olmalarından geçiyor.
Bugün dünyayı şekillendiren şey de bu kimliğe ve inanca dayalı üretilen terör faaliyetleridir. Bunu en iyi kullanan, şekillendiren, literatüre sokan da İsrail, iran, Amerika gibi devletlerdir.  Terör Dünya medeniyetlerinin birbiriyle savaşma şekli haline gelmiş görünüyor, karşılıklı savaş yerine birbirine dönük terör faaliyetleriyle amaç…

TÜRK’ÜN ACI GÜNLERİ

“Bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitleri, gazileri, isimsiz kahramanları saygı ve hürmetle anıyoruz.”
“Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizesini bilmeyenimiz yoktur. Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirmek için bin yıldır şehit veriyoruz. Hem de hiç kesintisiz şehitler verdik, vatan evlatlarını, genç fidanları Sarıkamış’ta, Allahu Ekber dağlarında Türk’ün binlerce evladını kurban verdik.
Galiçya’da, Yemen’de Kanal cephelerinde, Arabistan çöllerinde binlerce Mehmet ya şehit oldu, ya düşman eline esir düştü, sahipsiz düşman elinde perişan oldular. Niçin, ne adına!
Anadolu’nun son evlatları da bu cephelerde ham hayal uğruna kurban edildiler. Bu monarşinin zalimliği idi, akılsız, ahmak siyasilerin kumarıydı, imparatorluğu kurtaracaklardı. Oysa ortada bir imparatorluk filan kalmamıştı, elde kalan bir avuç Anadolu yurduydu, Arnavut, Arap, Sırp, Yunan, Bulgar, Boşnak hepsi kendi milliyetini yüceltme ve kendi bağımsızlıklarını sağlama peşindeydi.
Ahmak aydınlar Avrupa’ya ka…