Ana içeriğe atla

TERÖRİZM SİYASET BİÇİMDİR

“Yeni bir çağ ve yeni bir kuşak geliyor. Bu kuşak ataları gibi çıkarları uğruna köleliği tercih etmeyecekler, onurlarıyla ölmeyi tercih edecekler, Avrupa’nın başı işte bu kuşakla belaya giriyor. “

Terörizm bir siyaset biçimdir, bir kimliğin varlığını savunma ve dayatma biçimdir. Avrupa sosyolojisinde yeni kuşaklar eskiler gibi boyun büken, itaat eden köleler değil...onlar diğerleri gibi olmak istiyor, herkesin sahip olduğu hakları istiyorlar.

Terör bir hastalık biçimi değil, bir propaganda şeklidir. Bir şiddet eyleminin dini ve siyasi olduğu için adı terör oluyor. İnsanları bu eyleme motive eden şey, bizatihi bir siyasi amaç sahibi olmalarından geçiyor.

Bugün dünyayı şekillendiren şey de bu kimliğe ve inanca dayalı üretilen terör faaliyetleridir. Bunu en iyi kullanan, şekillendiren, literatüre sokan da İsrail, iran, Amerika gibi devletlerdir.  Terör Dünya medeniyetlerinin birbiriyle savaşma şekli haline gelmiş görünüyor, karşılıklı savaş yerine birbirine dönük terör faaliyetleriyle amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar.

Türkiye’ye karşı yürütülen terör faaliyetlerinin hemen hepsinde siyasi bir amaç vardır. Pkk’nın terör faaliyetlerinin temelinde hem siyasi bir amaç varıdır hem de terörist faaliyetlerle bir kimlik inşasına kalkmıştır.

Şiddeti kınayabilirsiniz, şiddetin boyutunu kınaya bilirisiniz, ama eninde sonunda bu terör faaliyetlerinin amaçlarını paylaşırsınız…bugün batı Hıristiyan dünyası ile İslam dünyasını karşı karşıya getiren tam da bu algıdır.

Terör eyleminin nasıl yapıldığı, kim tarafından yapıldığının bir önemi yoktur, asıl önemi neyi hedeflediğinden gelmekte ve sonuçlarını herkes paylaşmaktadır.

Batı içinde gerçekleşen bir terör eylemi, bütün dünyadaki karşıtlığı tetikliyor, karşı karşıya getiriyor, bir süre sonra gerçekleşen olay unutulacak, onun yerine iki medeniyetin bir birine karşı olan kadim düşmanlıklar kalacaktır.

İslam bir dindir, dinler şiddet telkin etmez, yol göstericidir, barışı vaaz eder, ama insanlar sosyolojik özellikleri dolaysıyla bir din içerisinde terör üretebilir, şiddeti bir araç olarak görebilirler.

Bugün Afrikalının, Ortadoğulunun elinde fazla seçenek yok, daha iyi bir hayat için bir sürü şeyi denemek zorunda, bu kitlelerden hümanist bir İslam ve din anlayışı beklemek gerçekçi değildir. Nitekim de şuan ki derdimiz islamofobi değildir.

İslamofobi elbette batıyı suçlamak için bir argüman olabilir, ama gerçekçi ve tarihi dayanaklarından yoksundur, çünkü zaten batı İslam’ı başından beri şeytanileştirmiş ve ötekileştirmiştir.


Batının müslümanları köle gören bir anlayışı yeni değildir. Her zaman da öyle olmuştur, bunun karşısında Müslümanların kendilerine ve coğrafyalarına sahip çıkıp, batı ve onun bütün uzantılarını coğrafyadan def etmekten geçiyor…batı, bizi nasıl bilir kaygısı yerine, biz özgürlüğümüze ne zaman kavuşacağız mücadelesi daha anlamlı olur.

GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…