Ana içeriğe atla

İSLAM’IN İÇ SAVAŞI

Bugün Ortadoğu’da devletlerin toprak bütünlüğünü savunmak anlamını yitirdi, bölgede yeni bir yapılanma doğacağını öngörmek mümkündür. Ortadoğu’nun bölgesel bir savaşın içine girmesinin sonuçları elbette olacaktır…Ortadoğu’nun savaşı yeni başlıyor, nerede biteceği, nasıl biteceği konusunda ise kimsenin bir öngörüsü yok.

Ortadoğu tarihi hesaplaşmasına geri dönüyor, bu hesaplaşma nihayet sert bir saha mücadelesini beraberinde getiriyor, Ortadoğu’daki bu savaşı mezhepsel okumak biraz eksik okuma olur, aynı zamanda bu siyasi olduğu ve milliyetlerin çatışması içerdiği şeklinde okunabilir.

Bu savaş İslam’ın iç savaşı değil, milliyetlerin çatışmasıdır, Tarihi olarak kapanmayan hesapların yeniden görülmesi, bu tarihi olarak kapanmayan bir hesaplaşmadır. Batının çok önceden hallettiği çatışmalar, şimdi Ortadoğu’nun kapısındadır.

Amerika’nın bile bölgede epey kafası karışmış gibi görünüyor. İran ile batı nükleer müzakerelere başladığından beri İran bölgesel yayılmaya geçti. Öyle sanıyorum ki orada bazı batılı güçler, ayrıca Rusya buna ön ayak oldu.  İran’ın Ortadoğu’ya yayılma hevesi nihayet Araplarla İran taraftarlarını bölgede karşı karşıya getirdi.

Yemene Arapların müdahalesi ve oradaki başarıları yeni bir arap milliyetçiliğinin ve ittifakının temellerini atıyor gibi görünüyor. Bu birliktelik bölgenin barış ve huzuru için gereklidir, muhtemelen fiili arap birliğinin gerçekleşmesi Arapların yaşadığı bölgelere barış getirebilir. Yemende doğacak bir zafer Araplara özgüven kazandıracak, bunun yanı sıra Arap milliyetçiliğinin yeniden tarih sahnesine çıkışını hazırlayabilir.

Bu arap ittifakının iki hedefinden biri İranlılar, diğeri de Kürtler olacaktır. Şuan İran’ı Araplar sahada geriletebilirlerse ciddi bir şey doğacak gibi görünüyor. Tabi bu arada İşid’in durumu Araplar açısından yeniden değerlendirilebilir. Yani İran’a karşı batı cephesinde İşid militanları desteklenebilir.

İran’ın hevesle, aç bir kurt gibi Ortadoğu’ya heveslenmesi ilk olarak Türkiye’nin karşısına çıktı, Suriye meselesinde Türkiye’nin elini kolunu bağladı, Esad’ın varlığını korumaya kalktı, hala da böyle devam ediyor.

İran’ın Ortadoğu’ya yayılmasına batının ön ayak olduğu açık, çünkü Türkiye’nin bölgesel etkisi bütün dünyayı sarsınca, arap baharındaki Türk siyasetinin izleri ortaya çıkınca batı ve Türkiye’nin kadim düşmanı İran sahaya indi. İran Türkiye’nin siyasetini tarihsel bilinçle okuyor, Türkiye’nin siyasi yönelimlerini Yeni Osmanlıcılık olarak algıladı, Türkiye’nin ordusuyla sahaya inebilir korkusuna kapıldı, bunun için erken hamleler yaparak bölgeyi savaşın ortasına soktu.

 Görünen o ki İran’ının Ortadoğu’daki yanlış hesabı Bağdat’tan dönecektir, bu tarihi ve siyasi  hesaplaşmanın daha uzun süreceği, bölgenin yeniden şekillenmesinde rol oynayacağı açık görünüyor.GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…