Ana içeriğe atla

BURASI TÜRKİYE

Türkiye’nin geleceği her şeyden önemlidir. Benim kişisel kayıplarımdan da önemlidir, kırgınlıklardan, küskünlüklerden daha önemlidir. Seçimlerimi belirleyen şey millet ve vatan bilincimdir. Yoksa partinin benim hayatıma etki ettiği hiçbir şey yoktur zira ak parti hükümetleri boyunca çok işsiz kalmışlığım vakidir.

Ak partiye oy vermemin altında işte bu tarihsel şuur yatar. Yoksa bir takım asfalt yollar, bilmem neler değildir. Bunun için de bu seçimde de yine oyumun rengini tarihsel şuurum belirleyecektir. Zira ben kandırılmış bir seçmen değilim, sadece durduğum yer tarihi önemdedir.

Eğer Avrupa’nın ortasında ufak bir ülke bir ada ülkesi olsaydık bizi kimin yöneteceğinin bir önemi olmazdı, kim fazla veriyorsa ona oy verirdik olur biterdi. Ama burası Türkiye…burası bin yıldır üzerinde yaşayanlara tuzak kurulan bir ülkedir.

Sandıklara atılacak her oy Türkiye’nin kaderini derinden sarsacaktır, sandıktan sıkacak dengeler bütün bölgesel dengelere etki edecektir. Her hamle bir sonuç doğuracaktır. Suriye, kuzey ırak ve ırak, iran, yemen, yani bütün Ortadoğu meselesi bizim kapımızın önünde duruyor.

Türkiye’yi güvensiz bir iktidara teslim edemeyiz, yani koalisyon hükümeti bölge için, kendimiz için çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Şunu net olarak söylemeliyim ki, güçlü merkezi bir idareye mecburuz….bunun dışındaki seçenekler Türkiye’yi altüst eder.

Bürokrasideki paralel yapı tetikte bekliyor, zayıf bir hükümetin doğmasıyla Türkiye’de muhalifler için toplama kampları inşa edebilir.

Kürtçü siyasi harekette namlusunu Türkiye’ye doğrultmuş durumda, eğer bölgesel ve Türkiye genelinde bir seçim zaferi kazanacak olursa bunun bölge dengelerini, suriyeyi nasıl etkileyeceğini bilmek ve belirlemek imkansızdır.

Laik-seküler iktidarın yeniden Türkiye iktidarından pay almasıyla, bölgesel dengelere etkisi nasıl olabilir, bütün bu seçenekler batı-amerika güdümünde olması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü hepsini paralel yapı ya da kandil kıskaç altına alır…tehditlerle Türkiye’nin bağımsız ülke olma düşü de tarih olur.

Türkiye büyük bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Kurtuluş savaşında evet düşmanlarımız sahada bertaraf ettik, ama ekonomik alanda, kültürel alanda hiçbir zaman bağımsızlaşamadık, şimdi işte bu bağımsızlığın eşiğindeyiz…ya bağımsızlık diyeceğiz, ya da cebimizi düşünüp karanlık bir geleceğe oy vereceğiz.

Roma-bizansı yok oldu, Selçukiler tarih sahnesinden çekildi, Osmanlı imparatorluğu ki dillere destan o imparatorluk tarih sahnesinden silindi. İşte bütün bu devletlerin yıkılışına şahit bu topraklar….

G.jung, kolektif bilinçaltından söz eder; yani milletlerin atalarının yaşadığı deneyimi ruhlarının karanlık taraflarında sakladığını ileri sürer ki, bu coğrafyada galiba bizi ayakta tutan temel dürtüde bu olsa gerektir.

Bilirim ki genel olarak halkımız pek tarih bilincine sahip değildir, çünkü kitapla aralarının olmadığını bilirim, ama bütün bu tecrübeleri tarihsel olarak duyumsar, hisseder. Tarihsel ve kolektif bilinçaltında, bu milletin ruhunda ataları vardır.


GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…