Ana içeriğe atla

UYANDIRILMIŞ KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ

Kürtler gecikmiş bir milliyetçilikle tanıştılar; bu tanışma tam da coğrafya da kimlik krizinin çıktığı; mezheplerin çatıştığı; milletlerin çatıştığı bir zamana geldi. 

Teknolojinin, iletişim araçlarının gelişmesiyle; aynı zaman da Kürtlerde eğitim seviyesinin yükselmesiyle, ortaya yeni bir sosyolojik olgu çıktı ki; hem de ne çıkış, bu tam bir 19.yüzyıl milliyetçiliğidir.

19 yüzyılda bir kısım Kürtlerin kürt halkını inşa etme çabalarını görüyoruz; özellikle İstanbul’da bazı yayınlar etrafında toplaşan kürt gruplar kürt kavminin bir ulus olarak nasıl yüceleceği konusunda yayınlar yapmışlardır.

Kürtlerin eğitimi; onların ekonomik çabalarına ilişkin projeler ortaya koymuşlardır. Said-i Kürdi aynı Saiklerle Abdulhamid’e doğuda bir üniversite kuralım teklifi götürmüştür; bu da aynı bakış açısından kaynaklanmaktadır.

Zamanın karşısında bir tür kendi etnik sitesini inşa etme çabası gayet doğal karşılanabilir; zaten o dönemin kürt aydınları aynı argümanla yola çıkmışlardır. Osmanlıdan kopan diğer ulusların nasıl yükseldiği görerek aynı şeyi kendileri için istemişlerdir. Bunun için organize olmuşlardır.

Kürt teali cemiyeti de aynı bakışla okunabilir; şeyh sait isyanı da bu çerçevede algılanabilir. 19 yüzyıldaki aydınlardaki kürt halkını inşa etme çabalarının içersinde İslami öğeler ağırlıktadır. Bu çabalar; Takriri Sukun kanunuyla susturulmuş; şeyh sait isyanı bastırılmış ve nihayetinde Anadolu’da yaşayan herkes “Türk” tür sloganıyla tek millet argümanı ortaya atılmıştır.

20 yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise Kürt aydınlar arasında ağırlık Marksist söylem etkili olmaya başlamıştır. İslam’dan ve Kürtlerin ananelerinden uzak bir yeni söylem inşa edilmeye başlanmıştır. Bunda Türkiye de Kemalist eğitimin; üniversitelerin önemli etkisi vardır.

Bu söylem Kürtler arasında hiçbir zaman bir karşılık bulmamıştır. Uzun zaman Kürtler bu ideolojik bakışa direnmişlerdir. İslam’a sıkı sıkıya sarılarak varlıklarını korumuşlar; aynı zamanda Türk muhafazakâr kesimlerle ittifak içerisinde ülkenin bir parçası olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Şimdi ise ilk defa kürt muhafazakârlar; pkk-hdp’nin yeni yüzünü sempatiyle karşıladılar; üst kimlik olarak muhafazakârlığı esas almadıkları ortaya çıkmıştır. Kürtler arasında yeni üst kimliğin Kürtlük olduğu netleşmiştir. Bunun sosyolojisi seçimler de ortaya çıkmıştır.

Yeni sosyoloji bu; artık Türk muhafazakârlar kendi başlarına siyaset yapmaya devam edecekler; kürt muhafazakârlarsa onların silahlı ortakları pkk –hdp çizgisi ile birlikte siyaset yapmayı deneyecekler; bunu uzun zaman deneyecekler; ta ki bir bağımsızlık gerçekleştirebilecekleri kadar; büyük Kürdistan hayalinin son umut kırıntılarına kadar siyaset yapmaya devam edeceklerdir.

Toplumdaki değişimler geriye yürümez; daima ilerler; bu ilerleme olumlu olabileceği gibi olumsuz da olur. Ama her zaman değişmenin ve ilerlemenin bir bedeli olacaktır. Siz etnik bir milliyetçiliği tercih ederken; başkaları hayır etnik milliyetçilik yapmasın demek baya bir saflık olur.


GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…