Ana içeriğe atla

YAHUDİLEŞMEK

Bölgemizde, hem de sınırlarımızın dibinde, sınırlarımızı aşma tehlikesi bile bulunan ikinci bir İsrail kuruluyor. Bu tehlikeli yükselişin karşısına geçtik izliyoruz.

Batı canla başla dibimizde tıpkı İsrail benzer bir yapıyı destekliyor. Bir etnik unsur onların hizmetine girmişte vaad edilmiş kutsal topraklarını ele geçiriyor gibi hevesle yayılmaya başladı. Yangından mal kaçırıyorlar. Mazlumların, masumların evlerine konuyorlar, bundan faydalanıp zalimce kendilerine şehirler kazanıyorlar, kantonlar kazanıyorlar

Arapları Türkmenleri yerlerinden ederek, onları göçe zorlayarak, göçmeyenleri kıyımdan geçirerek bölgeye hâkim olmaya çabalıyorlar.

Başkalarının acısı üzerinden bu kadar acımasızca kendi çıkarını düşünen başka bir topluluk var mıdır dünyada, var tabi bir tanesi de o Yahudiler.

Bunu barbarca yapıyorlar. Tıpkı bir Yahudi gibi, tıpkı Yahudilerin Filistinlilerin topraklarını yavaş yavaş ele geçirmesini hatırlatıyor. Tıpkı bir Yahudi gibi saldırıyorlar. Belki Yahudilere bu kadar benzemeleri biraz tuhaf olabilir ama nihayetinde tıpkı onlar gibi davranıyorlar.

Kantonlar inşa ediyorlar, bir sürü ideolojik argümanla, komün yaşantıları vaaz ediyorlar.  Üzerlerine batılı dostları silahlar atıyor.

Batılı dostları bu silahları kime karşı atıyorlar? İşid’e karşı imiş? Bunu külahımıza anlatın. Yok böyle bir şey, bu küresel bir algı operasyonudur, bir kimse sakallıysa Müslüman’sa işidçi demek istiyorlar. Bunun üzerinden İslam’a meydan okuyup İslam’a karşı düşmanlıklarını sergiliyorlar.

Bölgede Araplara düşman, Türklere düşman ama ne hikmetse İran’la ve batıyla işbirliği içersinde alan kazanmaya çabalıyorlar.

Bir de aşırı cesur oldukları tek ülke var Türkiye…mesela Esad’a düşman olamıyorlar hatta onunla dayanışıyorlar. Öyle ki sırf kürt oldukları için asıldıkları İran’a karşı boyunları bükük, önleri ilikli emredin efendim deyip duruyorlar.

Türkiye şimdi bunlara ne yapmış da bu kadar nefretle saldırıyorlar? Varın gerisini siz düşünün…böyle bir görüntüye Yahudileşmek diye nitelemeyeceğiz de ne ad vereceğiz.

Bugün işte ikinci bir seküler, batılı merkez daha icat ediyorlar orta doğuda. O meşhur isim var ya, hani kasıla kasıla söyledikleri; Kürdistan dedikleri yer var ya işte bu Ortadoğu’nun yeni İsrail’i olmaya aday ve onun için planlanmış bir yapıdır.

Bölgeye tıpkı Yahudilerin devleti İsrail gibi bir fitne tohumu daha ekiyorlar. Tam coğrafyanın kalbine, tam biz Türklerin dibine böyle bir tohum ekiyorlar ki, sonsuza kadar Türk milletini bizi tarihe gömmek istiyorlar. Ama görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler.
GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…