Ana içeriğe atla

BOŞ LAF

Her şeyi siyasal okuyoruz, siyasetle ilişkilendiriyoruz. Bu yüzden olayların sosyolojisini kaçırıyoruz. Özellikle de kendi coğrafyamıza dair belirlemelerde bulunurken, çok kaba, hatta komploculuk sayılabilecek düzeyde yargılarda bulunuyoruz.

Bir taraftan da bölgeyle ilgili, coğrafyaya ilişkin bilgilerimizin ne kadar yetersiz olduğu da gün yüzüne çıkıyor. Bölgede bir çok şeyi anlamanın yolu hem sahayı bilmekten geçiyor, hem de tarihi derinliği bilmekten geçiyor, bu ikisi bir türlü de yan yana gelmiyor. Bir kısmımız işin teorisini bilirken, saha dair hiçbir deneyim edinmemiş oluyor, bir kısım aydınlar ise sahada ama işin teorisiyle ilgili eksik bilgiler taşıyor.

Ortaya çıkan olayları okuma zorluğu, hem siyaset yönelimlerini eksik ya da yanlış belirlemelere neden oluyor, hem de geleceğe dair strateji planlamasını zorlaştırıyor.

Sosyal medyada bilgi akışını dikkatle izlerseniz çok azı sosyolojiyle ilgilidir, yani coğrafyanın dinamikleri bilerek yapan o kadar az ki, gerisi hep siyasi ve ideolojik algılarla ilgilidir. Sosyal medyada dolaşıma giren şey hakikat değil, sadece ideolojik argümanlar, algı belirlemeye dönük propagandadır.

Bölge bizim, bu coğrafyanın bir parçasıyız, ama bize işlenen batılı kafa yapısı bizi kafa olarak coğrafyadan uzakta tutuyor, ama varlığımız bu topraklara bağlı, bu topraklara bağlıyken bir o kadar da kendine ve coğrafyasına yabancı bir millet daha yoktur.

Batı erken dönemde millileşme ve uluslaşma süreçlerini tamamladılar, özellikle son üç yüz yıldır inanılmaz bir şekilde güç kazanıp dünyanın geri kalan kısmını sömürgeleştirip, kabaca dünyayı kendi konforları için soyup soğana çevirdiler.

Kaynaklar tükenirken, teknoloji ilerlerken devasa bir enerji açığı ortaya çıktı, şu talihe ya da talihsizliğe bakın ki, petrol kaynaklarının büyük kısmı Müslüman coğrafyaya aitti, bu durumda bu enerjinin batıya sorunsuz akması gerekiyor, bunun için enerji kaynakları işgal edilebilir, bu olmazsa bile en ucuz yoldan batı dünyasına akması gerekiyor.

Batı dünyasının konforu ve yaşam biçiminin sürmesi için dünyanın geri kalanın sefalet içinde kalması gerekiyor ki nitekim de şimdi ki dünya tam da böyle, bir fransızın, bir almanın, bir amerikalının rahatı için mutlaka ortadoğuda savaş çıkmalı, bir kürt, bir arap, bir türk ölmeli.

Bu gerçeği herkes görüyor, herkes dile getiriyor, yani bunları görmemek için baya bakar kör olmak gerekir. Oysa meselenin düğümlendiği yer ise batı aklının doğunun bütün kültürünü nasıl alt ettiğinde yatıyor. Nasıl oluyor da her seferinde batı aklına karşı duramıyoruz, onun şeytani oyunlarının kurbanı oluyoruz.

Niçin batıya karşı her seferinde kaybettiğimizi iyi analiz edersek, neyden geri kaldığımız da anlaşılır. Kütüphaneler inşa eden modern batı dünyası  ile kütüphaneleri yakan doğu arasındaki fark meselenin düğüm noktasıdır. Şimdi bana biz eskiden acayip bir medeniyettik hikayesini anlatmayın, şu ana bakın ne yapıyorsunuz? Tembel, kültürsüz, kitaptan fersah fersah kaçan, boş lakırdıyı evirip çeviren ve oradan da yeni bir dünya inşa etmeye çalışan kafadan kusura bakmayın ama bir şey çıkmaz.

Boş lafla kendi kendimizi ağırlarız anca başka da bir şey olmaz.

GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…