Ana içeriğe atla

İnsan Nesneleşiyor

Bir toplumun gücü geleneğinden gelir, bir coğrafyaya vurduğu mühürden gelir, zaman aksa üzerinden çok şey geçse de o toplum rengini her zaman var eder.

Hiçbir yıkım onu tarihten silemez, güçlü geleneği olan milletler her zaman yaşar. İşte bu sosyolojik bir gerçektir. Türklerde tarih boyu bu geleneksel kültürleri sayesinde her coğrafya da varlıklarını korumuşlardır.

İlk defa bir tehlikeyle karşı karşıyayız, gelenekten kopuş Türk milletinin sonunu getirebilir, milletleri millet yapan değerlerden uzaklaştıkça toplumsal yapıda çözülmeler görülür, zamanla bu çözülmeler belirsizliğe, kaosa, hiçliğe götürür. Araftaki insanı önümüze koyar.

Teknolojiyle bu kadar pervasızca ilişki kurulması, on, on beş yaşlarındaki çocukların ellerinde akıllı telefonların ne işi var!  Tabletler gençlerin ellerine teslim ettiğiniz de, toplumun geleceği olan nesilleri büyük bir belirsizliğin, anlamsızlığın içine sürüklediğinizde fark etmelisiniz.

Teknoloji içeriğinin kontrol dışı bir şekilde üretilmesi, büyük oranda da sıradan bir anlayışı dayatması korkunç bir manzara çıkarıyor karşımıza. İnternet dediğimiz şey aslında bir fabrika gibi aynı insan tipini üretiyor.

En büyük tehlike milletlerin geleceğinde ortaya çıkacak, her ihmal ettiğiniz çocuk, her internete bıraktığınız genç, gelecek açısından potansiyel bir tehlike arz etmektedir. Hayvanlara vahşice işkence eden mi ararsınız, gerçeklik algısını yitiren mi ararsınız, yani gelecek insan otomatlaşmış, hislerini kaybetmiş, duygusunu ve dilini yitirmiş birer fabrikasyon ürünü gibi yapay nesnelere dönüşebilir. Sözü kaybederseniz inancı da yitirirsiniz. İnsan büyük oranda dil demektir, duygular, inançlar hep sözle ilgilidir.

İnsan nesneleşiyor, hiçbir güzel sözde kalbi çarpmayan insanın kuran karşısında titremesini nasıl beklersiniz. İnsan varoluş dayanaklarını yitirirse, kendini kaybeder, insan dayanaksız yaşayamaz, bir yerlerde kendine bir kök bulmak zorundadır.

Karşımızda duran bu teknoloji dünyası, o dağıttığımız tabletler, yok oluşa giden yola merdiven dayamaktan başka bir iş görmez. Çocukların eline en güzel oyuncakları verip de arkasından da gidin klasikleri okuyun demek, insanı anlamamak, tanımamak demektir.

Tehlike büyük, Türkçeyi kaybediyoruz. Öyle bir kayıp ki, aralarında üç beş yaş farkı olan kuşaklar bir birini anlamaz hale gelmiş bulunuyor. Dili kaybettiğimiz de zaten atalar sözü de yaşamaz, divan edebiyatı da yaşamaz, klasik eselerimiz de yaşamaz.

Peyami Safa’yı, Ahmed Hamdi Tanpınar’ı anlamayan nesillere aşina olmaya hazır olmalıyız. Bir sosyolog olarak uyarmayı vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum. Bunun çığlıklarını şimdiden atıyorum ki, vakit çok geç olmadan eğitimde reformlar yapılsın.


Biliyorum ki sözümüz geçmeyecek, sözümüzü işitmeyeceksiniz, ama ben bu sözleri tekrar etmeye devam edeceğim; sosyologlar acilen görev başına getirilmeli, soysal yapı çözümlenip, geleneğin üzerine gelecek bina edilmeli, yeni ufuklara yelken açmalıyız. Yoksa şikayet etmeye, sızlanmaya devam edecek ve yavaş yavaş milletin yok oluşunu izleyeceksiniz.

GEÇEN YIL

TIKANDI BABA HİKAYESİ

Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
"Tıkandı Baba, çay getir!.."
"Tıkandı Baba, kahve getir!.."
Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
– Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
– Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
– Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tı…

KÜRTLER

TÜRKİYE’DE GÜNDOĞUMU James L. Barton Amerikan Misyoner Heyeti Sekreteri Çeviri: Zekeriya Başkal Kitabından alıntıdır. 
Türklerin ve Ermenilerin yanında, Türkiye’de Kürtlerin gördüğü ilgiyi son on yılda başka hiçbir ırk görmedi. Onlar dünyanın dikkatini 1895–1896 Ermeni katliamındaki büyük payları ve yüzyılın son çeyreğinde Hamidiye Sipahileri ve bu organizasyonda sultanla olan ilişkileriyle çektiler. Rusların 1876’da Erzurum’u kuşatması ve Türklerin Kürtleri savunmada kullanmasına –ki çok az iş yaptılar- kadar onlar hakkında kimse bir şey bilmiyordu.
Ne denirse densin Doğu Anadolu’da, Batı İran’da ve bu bölgedeki asayişle ilgili tüm konularda herhangi bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapılacaksa bu ırk tüm planlarda dikkate alınmalıdır. Bazen onlar Türklerle açık çekişme içindedirler ve dağlık sığınaklarına askerî birlikler gönderilir. Aynı şekilde onlara devlet tarafından silah verilmiş ve özgürlüğü elde etmek için tedbirli olmaktan çok gayretli olan Ermeni devrimci çetecileri ba…

KÜRDİSTAN NERESİDİR

Tarihsel olarak Kürtlerin varlığına ve nerede yaşadıklarına ilişkin son yıllarda çalışmalar yapılmış olsa da bu konuda yeterli kaynakların ve kayıtların olmaması içinden çıkılmaz bir tartışmayı da başlatmış görünmektedir.
Pkk ve onun taraftarlarına göre Kürtlerin kökeni ta Sümerlere kadar, bir kısım İslamcılara göre ise bunun bir önemi yok Kürtler erken dönem Müslümanlarından olan Kürdistan’da yaşayan bir millet… tabi millet demekten de geri durmuyorlar, bu millet tanımının tarihi ve sosyolojik dayanakları olmasa da yinede bir şeyler uydurmaktan geri durmuyorlar..
Kürtler kimdir sorusunu sosyolojik olarak cevaplamak oldukça zordur, ama Arap kaynaklarında El Ekrad diye bir topluluğun varlığına ilişkin kayıtlarda, Kürtlerin dağlarda yaşayan vahşi topluluklar olduğu, ya da isyan halinde olan bir topluluk olduğu, dr Bekir biçerin, Arap kaynaklarını tarayarak elde ettiği bilgilerden çıkarılmaktadır.
Kürdistan’ın varlığına ilişkin dr. Bekir biçerin taradığı kaynaklarda ise, bir coğrafya adı ol…